کابینت سازی برای وصل کردن کشو به بدنه از انواع ریل استفاده میشود که نوع جدیددش ریل هایتاندم یا مخفی هستن. که به دلیل مخفی بودن فضای بیشتری داخل کشو ایجاد میکنند.

معرفی ریل تاندم:

معنی تاندم یعنی پشت هم به خاطر قطعاتی که توی این ریل به کار رفته باعث میشه پشت سر هم عمل کنند و امکان با زو بسته کردن کشو را فراهم کنند.

برای همین اسمشو تاندم گذاشتن.

در دو مدل موجوده ریل فشاری و ریل آرامبند

ریل فشتاری کخ حالت فشاری داره با نیروی کم باعث باز شدن کشو میشه 

آرامبندهم باعث ارام بسته شدن کشو میشه و صدایی تولید نمیکنه

این ریل ها مدل فول و نیم فول دارن که فول کشو کاملا از یونیت خارج میشه و نیم فول 5الی 7 سانتیمتر کشو توی یونیت میمونه