+982145260000
info@nama-ara.ir
En

جک گریفین مدل HK

ویدیو آنباکس کردن جک گریفین مدل HK

جک آرامبند و آرام باز شو HK مدل سبک

قابل عرضه در رنگ سفید/ قابلیت استپ درب در هر زاویه / قابلیت آرامبند در زاویه کمتر از 30 درجه / قابلیت آرام بازشو / قابلیت تنظیم قدرت با پیچ مخصوص / قابلیت رگلاژ درب در 6 چهت قابل تنظیم / گارانتی 1 ساله تعویض بی قید و شرط / برای هر درب 2 عدد در چپ و راست استفاده میشود / تحمل وزن درب کمتر از 4 کیلوگرم

جک آرامبند و آرام بازشو HK مدل متوسط

قابل عرضه در رنگ سفید /  قابلیت استپ درب در هر زاویه / قابلیت آرامبند در زاویه کمتر از 30 درجه /  قابلیت آرام بازشو / قابلیت تنظیم قدرت با پیچ مخصوص / قابلیت رگلاژ درب در  6 چهت قابل تنظیم / گارانتی 1 ساله تعویض بی قید و شرط / برای هر درب 2  عدد در چپ و راست استفاده میشود / تحمل وزن درب کمتر از 4.5 الی 5 کیلوگرم


جک آرامبند و آرام بازشو HK مدل سنگین

قابل عرضه در رنگ سفید/  قابلیت استپ درب در هر زاویه / قابلیت آرامبند در زاویه کمتر از 30 درجه /  قابلیت آرام بازشو / قابلیت تنظیم قدرت با پیچ مخصوص / قابلیت رگلاژ درب در  6 چهت قابل تنظیم / گارانتی 1 ساله تعویض بی قید و شرط / برای هر درب 2  عدد در چپ و راست استفاده میشود / تحمل وزن درب کمتر از 5 الی 6 کیلوگرم