در زمان های خیلی قدیم وقتی انسان هاتوانستن فلزات را ذوب کنند و با آنها وسایل مورد نیاز زندگی خود را بسازند واژه یراق برای افسار و زین اسب ها استفاده میشد بعد از گذشت زمان با به وجود آمدن سلاح ها یراق به مدلی از سلاح گفته میشد که در جنگ ازش استفاده میشد مثل شمشیر امروزه به ابزارات فلزی که باآب کردن فلز و شکل دادن با قالب ساخته شده وآبکاری میشوند یراق گفته میشود همیشه و در هرجایی که فکر کنیم این ابزارها در کنار ما بوده اند و برای راحت تر کردن کارهای خودمان از یراق آلات استفاده کرده ایم ولی به آنها بی توجه بوده ایم. اگر دقت کنید میبینید که دستگیره درب و پنجره ،دستگیره کابینت ،  شیر آب ، قلاب لباس ، مغزی در  و… در زندگی ما وجود دارند.ما به یراق آلات  نیاز داریم و زندگی بدون آنها بسیار سخت خواهد بود.پس انتخاب صحیح و با کیفیت یراق آلات میتواند تاثیر بسزایی در زندگی ما داشته باشد .