حتما خیلی دیدید وشنیدید که قیمت ساخت کابینت را به صورت متری اعلام میکنند. سوال مهم این است که این قیمت برای کدام یک متر تعریف میشود؟ یک متر مربع از مساحت؟ یک متر مکعب از حجم؟ یا یک متر از طول؟


جواب این است که قیمت هر متر کابینت برای یک متر کابینت زمینی و یک متر کابینت هوایی با ابعاد زیر تعریف میشود.

کابینت هوایی با عمق 30 و ارتفاع 70 سانتی متر

کابینت زمینی با عمق 55 و ارتفاع 90 سانتی متر


خود یونیت ها، درب ها و پاخور و لولای آرامبند و دستگیره و تاج زیر چراغ در این قیمت لحاظ شده است. حالا بعضی از کابینت کارها قیمت یک متر صفحه MDF شرکتی روکش فرمیکا را هم در این قیمت حساب میکنند.بعضی از کابینت کارها هم قیمت یک متر صفحه کوارتز را حساب میکنند. بعضی هم قیمت صفحه را در قیمت متری کابینت حساب نمیکنند و متراژ صفحه را به صورت مجزا حساب میکنند.

نکات مهم

یراق آلاتی که در قیمت یک متر کابینت محاسبه شده است معمولا یراق آلات خارجی نیستند. حالا بعضی از کابینت کارها حتی قیمت یراق آلات خارجی را هم در دل قیمت متریشان حساب میکنند. پس وقتی قیمت کابینت را به صورت متری از طراح ها و کابینت کارها سوال میکنید حتما دقت کنید که این قیمت یک متر شامل چه اقلامی میشود؟ صفحه کابینت جزئش هست یا نه؟ اگر صفحه در دل قیمت هر متر است چه صفحه ای است؟ آیا یراق آلات خارجی در دل یک متر محاسبه شدند؟ یا آن آیتم ها قرار است به صورت مجزا محاسبه شوند؟

این عوامل خیلی روی قیمت مؤثرند. پس اگر قیمتی را مقایسه میکنید با در نظر گرفتن این عوامل مقایسه کنید. لزوما متری 4 میلیون تومان از متری 5 میلیون تومان ارزان تر نیست! بستگی دارد به اینکه هر کدام شامل چه اقلامی باشند.


ادامه دارد..